اسپیکینگ : چطور fluency خود را بهتر کنید؟

fluency

fluency در اسپیکینگ چیست؟

fluency در زبان انگلیسی اشاره دارد به صحبت کردن شما بطور واضح و با سرعتی قابل قبول که درک صحبت هایتان برای مخاطب ساده باشد. در موقع برقراری ارتباط به زبان انگلیسی و یا بخش اسپیکینگ آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل، این مهارت بسیار اهمیت پیدا میکند. در ادامه چند نکته برای بهبود این مهارت پیشنهاد میکنیم.

چطور فلوئنسی خود را تقویت کنید؟

  • بهترین روش مسلما صحبت کردن بطور مداوم است! پس تمرین speaking فراموش نشود!
  • با خودتان به انگلیسی صحبت کنید!
  • با حیوانات به انگلیسی صحبت کنید!
  • تلویزیون و فیلم به زبان انگلیسی ببینید و نظرتان را راجع به آن به انگلیسی با خود بگویید.
  • متن انگلیسی را بلند بلند بخوانید.
  • آهنگ انگلیسی گوش کنید و همراه آن بخوانید.

این ها چند روش ساده اند برای تقویت اسپیکینگ و فلوئنسی بدون نیاز به رفتن به کلاس انگلیسی.

مطالب زیر ممکن است کمک کننده باشند:

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس: Poisonous Plant

اسپیکینگ آیلتس : چطور در مصاحبه به شما نمره داده می شود؟

تقویت مهارتهای نوشتاری و گفتاری با استفاده از collocations

 

Leave A Reply