رایتینگ آیلتس و تافل : ساپورت ایده ها با مثال زدن

نمونه سوال اخیر تافل

رایتینگ آیلتس و تافل

حتما می دانید که حداقل در یکی از تسک های آزمون های تافل و آیلتس باید مقاله ای بنویسید. همانطور که می دانید در یک مقاله باید برای ایده های خود ساپورت داشته باشید. این ساپورت می تواند در قالب حقایق علمی باشد یا یک مثال. در این مطلب می خواهیم در مورد ساپورت ایده ها با مثال زدن صحبت کنیم. چطور این کار را انجام دهیم؟

ساپورت ایده ها با مثال زدن

  • استفاده از linking words

ما در بیشتر مواقع برای بیان مثال از linking words استفاده می کنیم. برای مثال جمله زیر را در نظر بگیرید:

Unhealthy diet can cause serious issues, like obesity and cardiac disease.

در جمله بالا like کلمه ایست که بعنوان linking word استفاده کرده ایم. نکته ای که باید در مورد آن بدانید این است که این واژه غیررسمی است و در یک مقاله آکادمیک نباید به کار رود. اما چه نوع linking words برای این دست از مقالات بهترند؟ برای مثال:

such as

namely

  • استفاده از ساختار متفاوت

برای بیان مثال می توانید از ساختار های متنوع کمک بگیرید. برای مثال جمله بالا را می توانید به صورت زیر بنویسید:

Obesity and cardiac disease are typical examples of the health issues that are caused by unhealthy diet.

  • استفاده از یک جمله مجزا

به جای اینکه تنها با یک linking word شروع به آوردن مثال در قالب واژه کنیم، می توانیم از جملات مجزا برای بیان مثال استفاده کنیم. برای نمونه:

An increasing number of people are eating unhealthily these days. For example, about 70% of people resort to buying ready-made food due to lack of time.

چند واژه مناسب دیگر برای معرفی جمله مثال:

For instance

to illustrate

As an illustration

To give a clear example

همچنین اگر از مهارت گرامری خوبی برخوردارید می توانید از حالت فعلی واژه های بالا استفاده کنید. برای مثال:

An increasing number of people are eating unhealthily these days. This can be exemplified by the 70% of people who resort to buying ready-made food due to lack of time.

مطالب زیر نیز مفید خواهند بود:

نوشتن نامه در رایتینگ آیلتس : عبارات پرکاربرد و مهم

رایتینگ تصحیح شده آیلتس : نمونه شماره یک، تسک اول آکادمیک

Leave A Reply