دوره E

دوره ی E

دوره E شامل 3ترم 12جلسه ای است که محتوای این دوره شامل کتاب های Four corners1 به همراه کتاب های مؤسسه درخت جاویدان شامل تعداد زیادی فیلم ، کارتون ، موسیقی ، سریال ، داستان و .. به زبان انگلیسی است.

* ظرفیت کلاس ها در این دوره 6 نفر است.

Leave A Reply