دوره D

دوره ی D

(Basic TOEFL , Basic IELTS , General English)

دوره ی D شامل 5 ترم 12 جلسه ای است که محتوای این دوره شامل کتاب های Four corners2 , Four corners3  به همراه کتاب های مؤسسه درخت جاویدان شامل تعداد زیادی فیلم ، کارتون ، موسیقی ، سریال ، داستان و .. به زبان انگلیسی است.

* ظرفیت کلاس ها در این دوره 6 نفر است.

Leave A Reply