گرامر آزمون تافل : نه قاعده ضروری گرامر زبان انگلیسی برای تافل

شروع جملات در رایتینگ تافل

گرامر آزمون تافل

برای گرفتن نمره قابل قبول از آزمون های بین المللی زبان انگلیسی، از جمله تافل، شما باید تسلط نسبی به قواعد گرامری داشته باشید. گرامر هر زبان پر از قواعد ریز و درشت و استثناهاست. برای شرکت در آزمون ها لازم است بر قواعد ضروی مسلط باشید. در مطلب امروز، پانزده قاعده ضروری برای گرامر آزمون تافل و عملکرد بهتر در این آزمون را فهرست می کنیم.

 

9 قاعده گرامری ضروری

  1. Articles : the/a/an/zero
  2. Reflexive pronouns
  3. verb tenses and how to use them
  4. correct use of adverbs
  5. correct use of adjectives
  6. correct use of prepositions
  7. correct use of apostrophe
  8. noun-pronoun and subject-verb agreement
  9. correct use of conjunction

در کنار قواعد ضروری بالا باید در هنگام رایتینگ و اسپیکینگ به consistency جملات، تلفظ صحیح و کاربرد به جای مکث نیز توجه کنید.

مطالب زیر نیز مفیدند:

گرامر آیلتس و تافل: تفاوت میان unless vs. as long as

نکات گرامری: Different from, different to or different than

۴ اشتباه رایج گرامری در رایتینگ

Leave A Reply