دانلود کتاب Essay Writing – Teaching the Basics from the Ground Up

دانلود کتاب Essay Writing- Teaching the Basics from the Ground Up

دانلود کتاب Essay Writing – Teaching the Basics from the Ground Up

 

نه تنها زبان آموزان بلکه بسیاری از محصلین در مقاطع مختلف تحصیلی روزی نیاز به نوشتن مقاله و انشا خواهند داشت که برای نوشتن یک انشای خوب در ابتدا باید دانست که یک انشا و یا مقاله‌ی خوب چیست و چرا نوشته میشد، شامل چه بخش هایی میشود، ساختار آن چیست، چگونه باید انسجام مطالب را حفظ کرد، و …

این کتاب میکوشد تا از پایه شروع به معرفی نکات اساسی و لازم کرده و مسیری مشخص و واضحی را پیش روی کسانی که میخواهند مقاله نویسی را شروع کنند قرار دهد.

نویسنده در ابتدای کتاب از دونالد هالِ شاعر نقل میکند که میگوید: “بهترین نوع نوشتار مثل حرف O است. اما نویسنده فقط حرف C را مینویسد. این خواننده است که آن فضای خالی را با تجربه شخصی خود پر میکند.” پس این کتاب مثل حرف C است و پر کردن این فضای خالی بر عهده‌ی شما خواننده‌ی عزیز است.

 

دانلود کتاب Essay Writing- Teaching the Basics from the Ground Up
دانلود کتاب Essay Writing

 

تعداد صفحات: 95 صفحه

↓ جهت دانلود رایگان کتاب Essay Writing – Teaching the Basics from the Ground Up بر روی لینک زیر کلیک نمایید. ↓

 گذرواژه: derakhtejavidan

Leave A Reply