جزوه کاربردی برای نوشتن یک مقاله آکادمیک: Academic Phrase Bank

نوشتن یک مقاله آکادمیک

جزوه ای برای نوشتن یک مقاله آکادمیک

همانطور که در پستهای قبلی در خصوص نوشتن مقاله آکادمیک خاطر نشان کردیم، ممکن است در سطح بالایی از زبان باشید اما نتوانید یک مقاله علمی و آکادمیک خوب بنویسید. در اینجا جزوه ای کاربردی برای نوشتن یک مقاله آکادمیک برای دانلود در اختیارتان می گذاریم. این جزوه شامل ساختار، جملات و گروه کلماتی است که در بخش های مختلف یک مقاله به کارتان می آید.

این ساختارها و جملات بطور طبقه بندی شده ارائه شده اند. برای مثال ساختارهایی که بیشتر در نوشتن چکیده مقاله، مقدمه، نتیجه گیری و … کاربرد دارند. یا اینکه بصورت معنایی تعبیه شده اند. برای مثال ساختارهایی که برای بیان اهمیت موضوع می توانید استفاده کنید. یا برای مقایسه نتایج حاصل از پژوهشتان با دیگر پژوهش ها چه نوع ساختارهایی مناسب اند. این جزوه ی 17 صفحه ای را می توانید از لینک زیر بطور مستقیم دریافت کنید.

 

دانلود جزوه ACADEMICPHRASEBANK

 

مطالب زیر نیز ممکن است کمک کننده باشند:

دانلود کتاب How to write Dissertations and Project Reports

دانلود کتاب Writing For academic journals

Leave A Reply