آیا در آیلتس اسپیکینگ میتوانم اشتباهم را اصلاح کنم؟

آیا در آیلتس اسپیکینگ میتوانم اشتباهم را اصلاح کنم؟

در امتحان IELTS Speaking اگر دچار اشتباه شوید و یا اگر بخواهید جواب بهتری بدهید میتوانید جمله یا کلمه ای به نظرتان مناسبتر است را جایگزین کنید و تصحیح کنید. صد البته تصحیح بیش از حد روی نمره fluency شما تاثیر منفی میگذارد، پس مواظب باشد.

ویدیوی کوتاه زیر نکات و مثال های خوبی ارائه میدهد.

 

این ویدیو را دانلود کن (1.7 مگابایت)

Leave A Reply