تجربه آزمون آيلتس امين

تجربه آزمون آیلتس
تجربه آزمون آيلتس جنرال امين از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان
?مركز آزمون: ايرسافام
?تاريخ آزمون: ٣٠ مرداد سال ٩٥
سلام
امروز امتحانم رو تو موسسه ايرسافام دادم، هتل استقلال جاي پارك داره فراوان و نگراني ازين جهت نيست، هفت و نيم صبح شروع پذيرش بود كه وسايل رو گرفتند و وارد سالن ازمون شديم كه خيلي طول نكشيد. ساعت ٩ شروع امتحان بود و منظم شروع شد. براي ليسنينگ كيفيت هدفون ها خوب بود و مشكلي از جهت صدا نبود. سالن آرام خنك و بسيار بزرگ. سوالات ليسنينگ به نسب ازمون هاي كتاب ١٠ و ١١ تفاوتش توي تعداد سوالات تستي بود و عملا همه گزينه ها توي صحبت ها بود فقط يكم نكات تستي يا بازي با زمان افعال تفاوت صحيح و غلط بود كه نسبتا سختش كرده بود و تستي هاي مفهوميشم زياد بود كه تحليل گزينه مي خواست. نزديك ٢٠ سوال تستي گزينه اي بود.
ريدينگ هم به تغيير خاصي نداشت غير از اين كه مثلا سوالات قسمت ٣ هشت تا T F NG بود و قسمت اول يك متن تنها دو سوال.
براي رايتينگ هم موضوع سوال قسمت ٢ اين بود:
.Some people are not interested in changing their house and live in one area the whole life, while others change their house a lot and move to many areas. Discuss both views and give your own opinion

Leave A Reply