تجربه ی آزمون آیلتس سایه

تجربه آزمون آیلتس
IELTS exam 21 May 2016
تجربه ی آزمون آیلتس سایه از زبان آموزان درخت جاویدان
?سلام
نتایج امتحان آیلتسم را دریافت کرده ام:
you can find your results as below: L:8.5 ,R:8.5 ,W:7.5 ,S:7.0 ,Band score : 8
✅از شما خیلی سپاسگزارم به خاطر همه ی راهنمایی های خوبی که به من کردید.
سوال های ?speaking :
?قسمت اول:
کار میکنم یا درس میخوانم؟ مردم در کشور من چه زمان هایی میرقصند؟ من رقص دوست دارم یا نه؟ دوست دارم رقص تماشا کنم و به نظرم قشنگ می آید یا نه؟
?قسمت دوم:
اسباب بازی ای که بچه بودم بازی می کردم چه بوده، کی و کجا با آن بازی می کرده ام. چرا برایم مهم بوده و چه کسی آن را به من داده بوده است.
?قسمت سوم:
امروز پدرمادرها بیشتر اسباب بازی می خرند برای بچه هایشان یا گذشته؟
بازی کردن با بچه ها ی دیگر چقدر به آنها کمک می کند؟
چه mental development ای را حاصل میکند؟
در مقطع secondary school اسباب بازی چه جایگاهی دارد؟
✍?سوال های writing :
Task 1: a table about costs for retired singles and couples
Task 2: Some people say that the family and childhood have more influence on one’s success in the future than education and knowledge. Do you agree or disagree? Discuss your opinion using examples

Leave A Reply