تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس محمدرضا

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس محمدرضا

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس محمدرضا ، از زبان آموزان درخت جاویدان

محل آزمون: ایرسافام

تاریخ آزمون: 28 خرداد 97

ممتحن: خانم شریعتی

Part 1:

Do you live far from here?
What are the places in your neighborhood?

 

♦ Cue Card

Part 2:

Describe a family celebration that you remember. You should say:

– what you were celebrating
– who was present
– what you and your family did to make the celebration special

and why you enjoyed the occasion.

Part 3:

Governments spend a lot of money on public celebrations such as national holidays and public festivals.
Some people say that the government spends too much on this and that they should use this money on other useful things.

Do you agree or disagree?

 

صحبت های محمدرضا در مورد نحوه ی انجام آزمون:


مطالب مرتبط:

تجربه ی آزمون اسپیکینگ آیلتس بامداد

تجربه ی آزمون اسپیکینگ آیلتس هدیه

تجربه ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فاطمه

Leave A Reply