تجربه آزمون رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس زهرا

تجربه آزمون رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس زهرا

بخش كتبي:

مركز آزمون : ايرسافام

تاريخ آزمون : ٢١ بهمن ٩٦

سلام آقای هوشیار

من امروز آزمون دادم و تموم شد. عملکردم تو همه‌ی قسمت ها واقعا خوب ‌بود.

رایتینگ تسک 1 یه جدول ساده بود درباره تولید سالیانه شیر.

رایتینگ تسک 2 هم واقعا موضوع‌ راحتی داشت. از چند موضوع مختلفی که کار کرده بودیم‌ توش استفاده کردم.

♦ Essay:

People in the 21th century live with a higher quality of life than people living in the past century.

Do you agree or disagree with this statement?


بخش شفاهی:

مركز آزمون: ايرسافام
ممتحن: آقاي رضا تصويري

تاریخ آزمون: 16 بهمن

سلام آقای هوشیار.
روزتون بخیر
من تقریبا الان از امتحان‌ دراومدم. به نظرم خوب بود. تا تونستم مثال زدم و کلمه هایی که فک میکردم رو استفاده کردم. اونطوری که گفتین هم سعی کردم هم با اعتماد به نفس صحبت کنم هم تا میتونم حرف‌بزنم. در کل مکث خیلی نداشتم و بر اساس انتظاری که از خودم‌ داشتم، راضی ام.

سوالایی که پرسیدن رو تا جایی که‌ یادمه براتون میفرستم الان… صورت سوالا بعضیاش دقیقا اونی نیست که پرسیدن…موضوع کلیشون همین بود

Part1:

Your full name

Spare time in home

How ling does it take you to reach where you study or work?

What type of transportation do you use?

Why do you use this type of transportation?

How do you get here?

How much time do you spend at home?

What do you usually do when you’re at home?

Do you prefer to stay home or be outside?

 

Part2 (cue card)

A person that you think is a good parent

Who is this person

How do you know this person

Why you think he is a good parent and explain

 

Part3

Do others think he is a good parent too?

If the Parents both work , is it hard to raise young children?

Is father’s relationship is important? What’s their role?

What do teenagers value most in their relationship with parents?

If watching too much television has a bad influence, what busy parents should do?

How important is teenager’s relationship with their parents?

 

Leave A Reply