تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس رسول

تجربه آزمون آیلتس رسول در بخش آیلتس اسپیکینگ

ممتحن: خانم شريعتي

تاريخ آزمون : ٢١ اسفند

ممتحن: رضا تصويري

مركز آزمون: ايرسافام

♦ Part 1

Topics were about: using cellphones and laptops-

different apps 

what’s your favorite app 

do you like to make an app

Also about zoo and do you enjoy seeing animals in zoo

what is your favorite animal?

why you do you like it?

 

♦ Cue_card

Holiday or vacation you like to go

Where is it?

who do you like to go with?

why you do like to go there?

what kind of activity is provided there?

 

♦ Part 3

It was about destination of holidays.

Leave A Reply