تجربه آزمون آيلتس رضا .ش

تجربه آزمون آیلتس
تجربه آزمون آيلتس رضا .ش از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان

 

مرکز آزمون: ایرسافام

ممتحن من آقایی نادر … یا … نادری بود که اوایل مصاحبه یکمی بد اخلاق و خیلی جدی بود. ولی سعی کردم با لبخند و خیلی با انگیزه حرف بزنم که یکمی وسطا سر حال اومد و بهتر شد اخلاقش. کلا به نظرم یا خسته بود یا کمی مساله داشت اون لحظه. اخه یکی دو بار وسط امتحان سرش افتاد پایین یکم. نمیدونم کلا مدلش اینجوری بود یا امروز فقط این مدلی بود.

یه جاهایی حرفای قشنگ یادم میومد توی پارت سه و میخواستم ادامه بدم که چند بار صحبتم رو قطع کرد نمیدونم چرا.

 Interview  ?

?What is your full name

?Would you Give me your id

?Do you study or work

?What would you like to do after work

?Do you think that you work too much

?Did you play indoor games as a child

?What indoor games did you play

?What are the side effects of video games

?What kinds of indoor games do you like to learn

?Do you have a watch

?Did you wear a watch as a child

?Has anybody ever given a gift to you

?Have you ever received a watch as a gift

?Why do some people wear expensive watches

Cue card ?

.Talk about a Famous person you know and like

?Why do you like him or her

?How did you know him

?How did this person get famous

?What characteristics does he or she have

Follow up question ?

?Have you seen this person personally

?What people can become celebrities

?Do celebrities have differences compared to the past

?Do people and society need celebrities? Is that necessary

?What effects do celebs have on our life

?…Do they have effects on culture or

?Do celebrities do some special works (endeavors) to become famous

?Do they have some talents or not

♦ در یکی دو تا امتحان اخیر ریدینگ یکمی سخت شده تا اونجا که خبر دارم. کلا امتحان سخت بود به خصوص ریدینگ و لیسنینگ. من پارت دو و سه و چهار لیسنینگ خوب زدم. ولی از پارت یک راضی نبودم. چون حساب کرده بودم حتما پارت یک همه رو درست بزنم. هندزفری ایرسافام بسیار افتضاح و بی کیفیت بود. صدا غژ غژ داشت و این در سکشن اول لیسنینگ باعث شد که یکی دو تا سوال رو از دست بدم.

 

♦ در مورد ریدینگ هم که باید بگم سخت و زمانبر بود. من وقتی ریدینگ یک و دو رو زدم، 26 دقیقه وقت داشتم و خیلی خوشحال بودم که 26 دقیقه وقت دارم برای متن آخر و جالبه که بدونید که متن آخر اینقدر سخت و زمانبر بود که ازم دقیقا 26 دقیقه وقت گرفت و هیچی وقت اضافه نیاوردم.

 

♦ در مورد رایتینگ هم من راضی بودم. موضوع رایتینگ:

 ?Some countries consider economic development as the most important factor. Some people believe that this can cause social aspects to be lost. Does the advantages of economic development outweigh its disadvantages

 

 

Leave A Reply