تجربه آزمون آيلتس احسان .ص

تجربه آزمون آیلتس

 

تجربه آزمون آيلتس احسان .ص از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان

 

من امروز امتحان اسپیکینگ رو دادم، آزمون گیرنده ی من خانم تانیا صمدیان بودن.
سوالها رو تا اونجایی که یادم موند اینها بودن (توی بخش دو، یکی دو تا موردی که باید می گفتیم توی صحبتامون رو فراموش کردمشون بعد از امتحان)
(توی بخش 3 هم سوال سوم و سوال هفتم رو از توی جوابی که من دادم پرسیدن. توی سوال ششم بخش سه من گفتم که باید دولت ها به کسانی که کار ندارن یک سری مزایایی رو اختصاص بدن که مثلا درگیر جرائم نشن یا دچار بیماری های روحی نشن که سوال بعد رو از من پرسیدن که چه منافعی منظورم هستش.)

Part 1 ?

?What is your full name

?Can I see your ID

?Do you live in a house or an apartment

?Do you like your home? Why

?What type of home would you like to live in the future

.Let’s talk about history

?Is there any person you like in history? Why

?Have you ever seen any film about history

?Do you like to know more about history

.Let’s talk about magazines

?Do you read any magazine

?Did you read any comic strips or magazine when you were a child

?Are magazines more popular with young people or old people in your country

Part 2 ?

.Talk about one of the biggest and most popular companies/organizations in your country

:You should say

.what types of jobs this company/organization offers

.why it is popular in your country

Part 3 ?

?Would you like to work for this company

?What types of jobs are more popular in your country

?What are the disadvantages of self-employment

?Should people retire because it provides the younger generation with job opportunities

?Is full employment important for countries

?What obligations do governments have to the unemployed

?What types of benefits do you mean

?Do you think the salary is the most important factor when choosing a job? Are there any other important factors too

رایتینگ:
قسمت یک یه نمودار خطی بود که بین سال 1998 تا 2002 (اگر اشتباه نکنم) زمانی که چهار تا شرکت تولید خودرو توی آمریکا برای تولید هر محصول صرف کرده بودن رو نشون می داد و باید مقایسشون می کردیم. سه تاشون درکل نزولی بودن و یکیشون از همه بیشتر بود تغییراتش، ولی یکیشون روند صعودی داشت در کل.
رایتینگ قسمت دو هم موضوعش این بود (توی قسمتی که عقیده ی دوم رو بیان میکنه لغت به لغتش رو یادم نموند کامل ولی مفهموش همین بود که دانشگاها بهتره هزینه داشته باشن برای دانشجو ها):

Some people argue that governments should make education free at all levels (primary, secondary and university). There are also people who believe that individual students should pay .university fees

.Discuss both views and give your own opinion

لیسنینگ برای من از کتاب دوازده یه کم سخت تر بود اما ریدینگ هاش در همون سطح یکی دو تا کتاب آخر کتاب آیلتس کمبریج و آیلتس آفیشیال کمبریج بود.

Leave A Reply