تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس زهرا ؛ 17 آذر 97

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس زهرا

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس زهرا

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس زهرا ، از زبان آموزان درخت جاویدان

محل آزمون: ایرسافام
تاریخ آزمون: 17 آذر 97

Task 2

Nowadays, we are living in a throw-away society. What are its causes and what are its problems? What could be done to address this issue?

صحبت های زهرا در مورد نحوه ی انجام آزمون:

 


مطالب مرتبط:

نکات رایتینگ آیلتس: تسک دوم آیلتس آکادمیک

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس محسن

موضوعات رایج در رایتینگ آیلتس : Nature, Environment, Energy

Leave A Reply