تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس شبنم

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس شبنم

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس شبنم ، از زبان آموزان درخت جاویدان

 

تاريخ آزمون : ١٣٩٨/٠٤/٢٥

مركز آزمون : ايرسافام

ممتحن : خانم معتمد

 

بیشتر سوال هام در مورد وسایل نقلیه بودن
کیو کاردم هم در مورد آخرین تصادفی که داشتین کجا بود و …

بخش اول در مورد خودم و محیط کار و اینکه من به محیط زیست اهمیت میدم یا نه
بخش دوم آخرین باری که تصادف داشتین کجا و کی بوده
بخش سوم در مورد وسایل نقلیه عمومی و اینکه مردم استفاده میکنن از این وسایل و اگر نه چرا. چه مشکلاتی استفاده از وسایل نقلیه شخصی به وجود میاره و …

 

Describe an accident you had

You should say:
where it occurred
what harm it caused
how you felt about the accident
and explain how dangerous this accident was.

Part 3

How to encourage more people to take public transportation?

What are Causes and contributing factors of traffic congestion?

What measures should the government take to solve transportation problems in traveling?


مطالب مرتبط:

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس دینا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس رضا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس حمیدرضا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهدیس

Leave A Reply