Showing 64-72 of 1361 results
اشتباهات رایج انگلیسی

اشتباهات رایج انگلیسی: حروف اضافه غیرضروری (unnecessary prepositions)

9 فروردین 1397
0

اشتباهات رایج انگلیسی یکی از رایج ترین مشکلات در یادگیری و کاربرد زبان خارجی استفاده از حروف اضافه است. به دلیل اینکه زبان آموزان دست به ترجمه از زبان مبدا …