Showing 1-9 of 1361 results
ویژگی های مثبت شغلی

ویژگی های مثبت شغلی که باید در رزومه خود استفاده کنید (بخش دوم)

20 فروردین 1398
0

ویژگی های مثبت شغلی برای استفاده از رزومه (بخش دوم) نوشتن یک رزومه‌ی خوب یکی از دغدغه‌های ما در یافتن شغلی مناسب است. حال اگر قرار باشد رزومه‌ی خود را …

ویژگی های مثبت شغلی

ویژگی های مثبت شغلی که باید در رزومه خود استفاده کنید (بخش اول)

17 فروردین 1398
0

ویژگی های مثبت شغلی برای استفاده از رزومه (بخش اول) نوشتن یک رزومه‌ی خوب یکی از دغدغه‌های ما در یافتن شغلی مناسب است. حال اگر قرار باشد رزومه‌ی خود را …