Showing 1-9 of 1398 results
کلمات و اصطلاحات کاربردی

کلمات و اصطلاحات کاربردی انگلیسی برای موضوع موسیقی در اسپیکینگ آیلتس

19 خرداد 1403
0

در بخش اسپیکینگ آیلتس شما باید بتوانید دایره واژگانی خود را به رخ بکشید. بنابراین، برای هر موضوع باید از کلمات و اصطلاحات کاربردی مرتبط با آن موضوع به درستی …