Showing 1-9 of 1192 results
سؤالات اخیر رایتینگ تافل

موضوعات چالش برانگیز در رایتینگ تافل (قسمت سوم)

6 فروردین 1399
0

اهمیت ایده پردازی برای موضوعات برای اینکه بتوانید یک رایتینگ مناسب بنویسید تنها استفاده از ساختار و واژگان پیشرفته و صحیح کافی نیست. محتوا یا به عبارتی ایده های شما …