Showing 1-9 of 1397 results
کلمات و اصطلاحات کاربردی

کلمات و اصطلاحات کاربردی انگلیسی برای موضوع موسیقی در اسپیکینگ آیلتس

19 خرداد 1403
0

در بخش اسپیکینگ آیلتس شما باید بتوانید دایره واژگانی خود را به رخ بکشید. بنابراین، برای هر موضوع باید از کلمات و اصطلاحات کاربردی مرتبط با آن موضوع به درستی …

تجربه آیلتس کامپیوتری اردیبهشت 1403

تجربه آیلتس کامپیوتری اردیبهشت 1403 سعید در مرکز ایرسافام

15 اردیبهشت 1403
0

امروز سعید، از زبان آموزان خوب درخت جاویدان، به طور مفصل تجربه آیلتس کامپیوتری اردیبهشت 1403 خود را با ما به اشتراک می گذارد. او نه تنها سوالات بخش اسپیکینگ …