ویدیوهای آیلتس سایمون – مهارت نوشتاری آکادمیک Task 2 (درس 1 تا 10)

فیلم های آموزشی آیلتس سایمون  یکی از بهترین منابع آیلتس به شمار میروند چرا که ایشان علاوه بر تدریس آیلتس سابقه فعالیت به عنوان ممتحن آزمون را نیز داشته اند، که این مساله باعث شده است از دیدگاه مصحح و ممتحن نکات ارزنده ای را در ویدیوهای آموزشی خود مطرح کنند که نقش به سزایی در افزایش نمره شما در بخش نوشتاری دارد.

 

درس اول – اطلاعات کلی درباره رایتینگ آیلتس Task 2

این ویدئو را دانلود کن (31 مگابایت)

 


درس دوم – چگونگی نوشتن مقدمه رایتینگ (Introduction)
 این ویدئو را دانلود کن (26 مگابایت)

 


 

درس سوم – چگونگی نوشتن پاراگراف های اصلی (Body)

 

 این ویدئو را دانلود کن (28 مگابایت)

 


 

درس چهارم – چگونگی نوشتن نتیجه گیری (Conclusion)

 

 این ویدئو را دانلود کن (27 مگابایت)

 


 

درس پنجم – ایده پردازی و ساماندهی ایده ها (Planning)

 

 این ویدئو را دانلود کن (36 مگابایت)

 


 

درس ششم – آشنایی با Opinion Essay ها

 

 این ویدئو را دانلود کن (29 مگابایت)

 


 

درس هفتم – آشنایی با Discussion Essay ها

 

 این ویدئو را دانلود کن (26 مگابایت)

 


 

درس هشتم – چگونگی نوشتن رایتینگ های Problem solution

 

 این ویدئو را دانلود کن (24 مگابایت)

 


 

درس نهم – چگونگی نوشتن رایتینگ های دو بخشی/دو پرسشی

 

 این ویدئو را دانلود کن (25 مگابایت)

 


 

درس دهم – آشنایی با سوالات رایتینگ Agree Disagree

 

این ویدئو را دانلود کن (60 مگابایت)