Showing 1-9 of 189 results
تجربه اخیر مصاحبه آیلتس

تجربه مصاحبه آیلتس بامداد، از زبان آموزان درخت جاویدان، با نمره 8

16 بهمن 1401
0

چطور برای مصاحبه آیلتس بهتر آماده شویم؟ اولین قدم برای کاهش نگرانی و استرس شرکت در مصاحبه آیلتس، آشنایی کامل با تسک های مختلف آن، توقعات مصاحبه گر از شما …

تجربه اخیر مصاحبه آیلتس

تجربه آزمون آیلتس آکادمیک امین،زبان آموز درخت جاویدان، نمره 8

22 دی 1401
0

چطور خود را برای موضوعات آیلتس آکادمیک آماده کنید آیلتس آکادمیک نسبت به آیلتس جنرال به موضوعات علمی تر و دانشگاهی می پردازد. مخصوصا در بخش های ریدینگ و رایتینگ …

تجربه اخیر مصاحبه آیلتس

تجربه آیلتس آکادمیک مهتا، از زبان آموزان درخت جاویدان، آذر 1401

28 آذر 1401
0

آمادگی شرکت در آزمون آیلتس پیش از شرکت در آزمون آیلتس، لازم است با انواع تسک ها، تکنیکهای پاسخگویی، فاکتورهایی که باعث کسب نمره بالاتر یا کسر نمره می شوند، …