یادگیری انگلیسی در درخت جاویدان

 

سیستم آموزش زبان انگلیسی در درخت جاویدان بر مبنای سیستم آموزش درختی است. بدین معنا که این موسسه با بهره گیری از منابع واقعی که در زندگی روزمره انگلیسی زبانان استفاده میشود، به آموزش این زبان در شاخه های مختلف می پردازد. برخی از شاخه های آموزشی مهم این موسسه به شرح زیر است:

  • فیلم
  • اخبار و گزارش
  • سخنرانی
  • مستند و کارتون

به همراه کتاب های:

  • Four Corners 1,2,3 برای سطوح E و D
  • Select Reading و 400Words برای سطوح C
  • TOEFL IBT لانگمن ، TOEFL IBT Master skill و TPO ها برای دوره TOEFL
  • Vocabulary for IELTS ، IELTS Trainer ، IELTS Official Cambridge و IELTS Cambridge برای دوره ی IELTS

 

* برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره های اصلی موسسه درخت جاویدان میتوانید وارد بخش “معرفی کلاس ها و کارگاه های آموزشی” شوید.