Showing 1-2 of 2 results

الناز – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه Chalmers سوئد

23 آبان 1396
0

1. اول از همه اینکه خیلی از بچه‌های که هدف مهاجرت دارند درگیر این موضوع می‌شن که با چه امکانات مالی می‌توانند به کشور مقصد بروند. متاسفانه بعضی از دانشجوهامون …