Showing 1-9 of 165 results
تجربه آیلتس در ترکیه

تجربه مصاحبه آیلتس بامداد، از زبان آموزان درخت جاویدان، با نمره 8

16 بهمن 1401
0

چطور برای مصاحبه آیلتس بهتر آماده شویم؟ اولین قدم برای کاهش نگرانی و استرس شرکت در مصاحبه آیلتس، آشنایی کامل با تسک های مختلف آن، توقعات مصاحبه گر از شما …