نمایش 1-9 از 566 نتیجه
تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو

۱۰ دی ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۹ دی ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Interview – What do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین

۲۶ آذر ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۵ آذر ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Where do/did …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم

۲۴ آذر ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۰ آذر ۹۷ ممتحن: خانم اکبری  Interview – How much water …

آزمون اسپیکینگ آیلتس مجتبی

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مجتبی

۲۰ آذر ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مجتبی تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مجتبی ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۸ آذر ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Interview – Do you …

آزمون اسپیکینگ آیلتس زهرا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس زهرا ؛ ۱۳ آذر ۹۷

۱۵ آذر ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس زهرا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس زهرا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۳ آذر ۹۷ ممتحن: آقای طباطبایی Interview – Are you a …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مینا

۱ آذر ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مینا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مینا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۸ آبان ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Interview – Are you a …