نمایش 1-9 از 674 نتیجه
تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس حمیدرضا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس حمیدرضا

۲ خرداد ۱۳۹۸
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس حمیدرضا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس حمیدرضا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ممتحن: آقای نامور Interview – Have …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس رضا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس رضا

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس رضا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس رضا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: فروردین ۹۸ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهدیس

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهدیس

۲ فروردین ۱۳۹۸
0

تجربه‌ ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهدیس تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهدیس ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱ فروردین ۹۸ Interview – What’s the weather …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فاطمه

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فاطمه

۹ اسفند ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فاطمه تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فاطمه ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۸ اسفند ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Interview – Do …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو

۱۰ دی ۱۳۹۷
1

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۹ دی ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Interview – What do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین

۲۶ آذر ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۵ آذر ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Where do/did …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم

۲۴ آذر ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۰ آذر ۹۷ ممتحن: خانم اکبری  Interview – How much water …