نمایش 1-9 از 455 نتیجه
تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فرزاد

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فرزاد

۱۹ مهر ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فرزاد تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فرزاد ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۷ مهر ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – When do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهرداد

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهرداد

۱۶ مهر ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهرداد تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهرداد ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۶ مهر ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس یاسین

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس یاسین

۲۴ شهریور ۱۳۹۷
1

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس یاسین تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس یاسین ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: مرداد ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Do you usually …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نگین

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نگین

۱۹ شهریور ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نگین تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نگین ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۹ شهریور ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Interview – What’s your …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس پویا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس پویا

۱۳ شهریور ۱۳۹۷
2

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس پویا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس پویا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۲ شهریور ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Interview – What’s your …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس محمد

۱۲ شهریور ۱۳۹۷
2

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس محمد تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس محمد ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۱ شهریور ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس سبا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس سبا

۳ شهریور ۱۳۹۷
0

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس سبا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس سبا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۳۰ مرداد ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Interview Where do you …