در تمامی سال هایی که مشغول تدریس آیلتس و تافل در مؤسسه درخت جاویدان بودیم و حتی قبل از تاسیس مؤسسه درخت جاویدان که شاگردهای عزیزمان را برای امتحان آیلتس و تافل آماده می کردیم، این موضوع فکر ما را به خودش مشغول کرده که آیا بچه ها از تصمیم مهاجرتشان، چه تحصیلی و چه شغلی راضی هستند؟

ما با دو گروه از بچه های خارج از کشور مواجه شدیم:

یک گروه بسیار راضی و موفق و گروه دیگر ناراحت و پشیمون از تصمیمشان.

بهتر بگیم که برای بعضی از بچه ها، خارج از کشور اون آرمان شهری نبود که فکرش را می کردند. از این رو تصمیم گرفتیم پرسش نامه ای تهیه کنیم و برای ایرانی هایی که با هدف تحصیلی یا شغلی به خارج از کشور مهاجرت کردند بفرستیم به این امید که شاید نظرات صادقانه این عزیزان بتواند تغییر مهمی در زندگی آینده ایرانی هایی که هم اکنون به فکر مهاجرت هستند ایجاد كند.
باز هم یک دنیا ممنون از تمامی عزیزانی که به ما در تکمیل این پرسشنامه کمک کردند.

​​​​​​​​​هوشیار
​​​​​​​ مدیر مؤسسه درخت جاویدان