بازگشت پروشات از شهریور، شکوه همچنان معلق

بازگشت پروشات از شهریور، شکوه همچنان معلق

بازگشت پروشات از شهریور، شکوه همچنان معلق

 

چند وقت پیش خبر از تعلیق مراکز آزمون آیلتس پروشات و شکوه توسط سازمان IDP دادیم. با این که هنوز تغییری در وضعیت شکوه دیده نمیشود، اما خبر خوش اینکه مرکز پروشات پس از مدتی وقفه مجدداً به عرصه برگزاری آزمونهای IELTS در ایران بازگشته است. برنامه آزمون های این مرکز به این صورت است:

 

 Academic شنبه ۱۸ شهریور ۹۶ شنبه ۲۲ مهر ۹۶ پنج شنبه ۱۱ آبان ۹۶ شنبه ۱۱ آذر ۹۶

 

 General شنبه ۱۸ شهریور ۹۶ شنبه ۲۲ مهر ۹۶ پنج شنبه ۱۱ آبان ۹۶ شنبه ۱۱ آذر ۹۶

 

برای ثبت نام در آزمون های آیلتس مرکز پروشات میتوانید وارد لینک زیر شوید:

https://my.proshotielts.com/timetable

نظر بدهید