نمایش 1-9 از 11 نتیجه
Speaking Questions 4 & 6

ویدیو آموزشی: مهارت های گفتاری تافل – قسمت سوم Speaking Questions: 4 & 6: Academic Courses

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های گفتاری تافل – قسمت سوم Speaking Questions: 4 & 6: Academic Courses     این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Speaking Questions – که کاری از...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Speaking Questions 3 & 5

ویدیو آموزشی: مهارت های گفتاری تافل – قسمت دوم Speaking Questions: 3 & 5: Campus Situations

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های گفتاری تافل – قسمت دوم Speaking Questions: 3 & 5: Campus Situations     این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Speaking Questions – که کاری از...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Speaking Questions 1 & 2

ویدیو آموزشی: مهارت های گفتاری تافل – قسمت اول Speaking Questions: 1 & 2: Independent

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های گفتاری تافل – قسمت اول Speaking Questions: 1 & 2: Independent   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Speaking Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری …