نمایش 1-9 از 10 نتیجه
Vocabulary

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت ششم Vocabulary

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت ششم Vocabulary   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل، میباشد و...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Sentence Simplification

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت پنجم Sentence Simplification

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت پنجم Sentence Simplification   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل، میباشد و...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Prose Summary and Fill in a Table

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت چهارم Prose Summary and Fill in a Table

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت چهارم Prose Summary and Fill in a Table   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Insert Text

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت سوم Insert Text

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت سوم Insert Text   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل،...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Inference and Rhetorical Purpose

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت دوم Inference and Rhetorical Purpose

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن آزمون تافل – قسمت دوم Inference and Rhetorical Purpose   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS،...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Factual and Negative Factual Information

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت اول Factual and Negative Factual Information

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت اول Factual and Negative Factual Information این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون …

دانلود مجله (Reader’s Digest (March2017

۱۹ فروردین ۱۳۹۶
0

دانلود مجله (Reader’s Digest (March2017 دانلود مجله (Reader’s Digest (March2017   خواندن مجلاتی چون Reader’s Digest برای داوطلین آزمون های بین المللی میتواند کمک شایانی به تقویت مهارت ریدینگشان کند.  این …