نمایش 1-9 از 9 نتیجه
Vocabulary

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت ششم Vocabulary

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت ششم Vocabulary   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل، میباشد و...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Sentence Simplification

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت پنجم Sentence Simplification

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت پنجم Sentence Simplification   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل، میباشد و...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Prose Summary and Fill in a Table

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت چهارم Prose Summary and Fill in a Table

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت چهارم Prose Summary and Fill in a Table   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Insert Text

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت سوم Insert Text

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت سوم Insert Text   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل،...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Inference and Rhetorical Purpose

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت دوم Inference and Rhetorical Purpose

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت دوم Inference and Rhetorical Purpose   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Factual and Negative Factual Information

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت اول Factual and Negative Factual Information

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت اول Factual and Negative Factual Information این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون …

Function Questions

ویدیو آموزشی: مهارت های شنیداری تافل – قسمت پنجم Function

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های شنیداری تافل – قسمت پنجم Function   این ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Listening Questions – شما را با نوع سوال Function بخش شنیداری آزمون تافل...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه

دانلود مجله (Reader’s Digest (March2017

۱۹ فروردین ۱۳۹۶
0

دانلود مجله (Reader’s Digest (March2017 دانلود مجله (Reader’s Digest (March2017   خواندن مجلاتی چون Reader’s Digest برای داوطلین آزمون های بین المللی میتواند کمک شایانی به تقویت مهارت ریدینگشان کند.  این …