نمایش 1-9 از 17 نتیجه
Speaking Questions 4 & 6

ویدیو آموزشی: مهارت های گفتاری تافل – قسمت سوم Speaking Questions: 4 & 6: Academic Courses

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های گفتاری تافل – قسمت سوم Speaking Questions: 4 & 6: Academic Courses     این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Speaking Questions – که کاری از...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Speaking Questions 3 & 5

ویدیو آموزشی: مهارت های گفتاری تافل – قسمت دوم Speaking Questions: 3 & 5: Campus Situations

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های گفتاری تافل – قسمت دوم Speaking Questions: 3 & 5: Campus Situations     این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Speaking Questions – که کاری از...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Speaking Questions 1 & 2

ویدیو آموزشی: مهارت های گفتاری تافل – قسمت اول Speaking Questions: 1 & 2: Independent

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های گفتاری تافل – قسمت اول Speaking Questions: 1 & 2: Independent   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Speaking Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری …

Writing Question 2

ویدیو آموزشی: مهارت های نوشتار تافل – قسمت دوم Writing Question 2: Idependent

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های نوشتار تافل – قسمت دوم Writing Question 2: Independent   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Writing Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Writing Question 1

ویدیو آموزشی: مهارت های نوشتار تافل – قسمت اول Writing Question 1: Integrated

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های نوشتار تافل – قسمت اول Writing Question 1: Integrated   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Writing Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری …

Vocabulary

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت ششم Vocabulary

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت ششم Vocabulary   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل، میباشد و...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Sentence Simplification

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت پنجم Sentence Simplification

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت پنجم Sentence Simplification   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل، میباشد و...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Prose Summary and Fill in a Table

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت چهارم Prose Summary and Fill in a Table

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت چهارم Prose Summary and Fill in a Table   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه
Insert Text

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت سوم Insert Text

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
0

ویدیو آموزشی مهارت های خواندن تافل – قسمت سوم Insert Text   این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل،...

فقط خریداران این محتوا می‌توانند از این بخش استفاده کنند.
ورود
عضویت الماسی یک ماهه