نمایش 1-9 از 104 نتیجه
واژه های جدید انگلیسی

واژه های جدید انگلیسی: چند واژه جدید کاربردی در سال 2019 که باید بدانید!

15 ژانویه 2020
0

واژه های جدید در انگلیسی زبان ها همیشه در حال تغییر و تحول اند. زبان انگلیسی به دلیل کاربرد جهانی ای که دارد بیشتر از هر زبان دیگری دستخوش تغییرات …