نمایش 10-18 از 27 نتیجه
لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه ۲۰۱۷

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه ۲۰۱۷

۱۱ تیر ۱۳۹۶
0

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه ۲۰۱۷     گروه الف (ممتاز) Bilkent University Bogazici University ——————————————————————————— گروه ب (خوب) Hacettepe University Istanbul University Gazi Universitesi Sabanci University KOC …

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در آلمان ۲۰۱۷

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در آلمان ۲۰۱۷

۱۰ تیر ۱۳۹۶
0

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در آلمان ۲۰۱۷   گروه الف (ممتاز)   Eberhard Karl’s Universität Tübingen Freie Universität Berlin Homboldt-Universität zu Berlin Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Ludwig-Maximilians-Universität …