نمایش 1-9 از 542 نتیجه
Phrasal Verb

ده فعل دو قسمتی (Phrasal Verb) که با آن ها آشنا نیستید (بخش دوم)

۲۷ دی ۱۳۹۷
0

ده فعل دو قسمتی (Phrasal Verb) که با آن ها آشنا نیستید (بخش دوم) فعل‌های دوقسمتی (Phrasal Verb) در انگلیسی رایج بوده، و چه در موقعیت‌های رسمی یا غیررسمی می‌توان …

ده فعل دو قسمتی

ده فعل دو قسمتی (Phrasal Verb) که با آن ها آشنا نیستید (بخش اول)

۲۵ دی ۱۳۹۷
0

ده فعل دو قسمتی (Phrasal Verb) که با آن ها آشنا نیستید (بخش اول) فعل‌های دوقسمتی (Phrasal Verb) در انگلیسی رایج بوده، و چه در موقعیت‌های رسمی یا غیررسمی می‌توان …