اسپیکینگ آیلتس : چند phrase برای شروع پاسخ به سوالات مختلف

چند phrase برای شروع پاسخ

اسپیکینگ آیلتس

همانطور که می دانید بخش اسپیکینگ آیلتس به سه تسک مختلف تقسیم می شود. در بخش اول و سوم باید به سوالات مصاحبه گر بدون وقفه پاسخ دهید. بنابراین نیاز است که در ابتدای صحبت از چند phrase برای شروع پاسخ استفاده کنید تا برای خود زمان بخرید و پاسخ را در ذهن تان سازمان دهی کنید. در اینجا چند نمونه را فهرست می کنیم. توجه داشته باشید که این نمونه ها باید بصورت کاملا طبیعی و در جایگاه مناسب به کار روند.

 

چند phrase برای شروع پاسخ

The first thing I should mention is that …

The point I’d like to begin with is that…

I could start off by saying that …

My initial point would be that…

I need to start off by pointing out that…

The main thing you need to know is that…

I suppose I should begin by highlighting the fact that…

You may (or may not) be aware that in fact …

I really need to kick off with the point that…

Phrases for Liking

Well in general I would say that…

Actually I suppose that for the most part I’d probably say that…

well, to be honest I should really say that…

Of course I think I’d have to say that…

Certainly I would definitely say that..

Well, I guess I would certainly say that…

مطالب زیر نیز مفیدند:

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس ملیکا
افزایش نمره رایتینگ آیلتس و تافل با استفاده از Parallel Structure

نظر بدهید