• همه
 • IELTS
 • IELTS Reading
 • IELTS Speaking
 • IELTS Writing
 • Speaking
 • TOEFL
 • TOEFL Speaking
 • TOEFL Writing
 • Writing
 • آزمون های اخیر
 • آیلتس
 • تافل
 • تجربه آزمون آیلتس
 • تجربه آزمون تافل
 • مقالات
 • مقالات IELTS
 • مقالات TOEFL

اعتراض به نمره ی آزمون اسپیکینگ آیلتس؛ رضا

اعتراض به نمره ی آزمون اسپیکینگ آیلتس؛ رضا اعتراض به نمره ی آزمون اسپیکینگ آیلتس رضا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: فروردین ۹۸ ممتحن: …

تجربه‌ی آزمون رایتینگ تافل حامد

تجربه‌ی آزمون رایتینگ تافل حامد تجربه‌ی آزمون رایتینگ تافل حامد ، از زبان آموزان درخت جاویدان مركز آزمون: امیر بهادر تاریخ آزمون: ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۸ ♦ Writings Task 2: …

نمونه آزمون آیلتس، آوریل ۲۰۱۹، هند

نمونه آزمون آیلتس، آوریل ۲۰۱۹، هند در این صفحه، دو بخش اسپیکینگ و رایتینگ آزمون آیلتس، آوریل ۲۰۱۹، هند ارائه شده است: Speaking: -Part 1: The usual personal question like …

نمونه آزمون آیلتس، می ۲۰۱۹، بریتانیا

نمونه آزمون آیلتس، می ۲۰۱۹، بریتانیا در این صفحه، دو بخش اسپیکینگ و رایتینگ آزمون آیلتس، می ۲۰۱۹، بریتانیا ارائه شده است: Speaking: -Part 1: – What do you do? …

نمونه آزمون آیلتس، آوریل ۲۰۱۹، کانادا

نمونه آزمون آیلتس، آوریل ۲۰۱۹، کانادا در این صفحه، دو بخش اسپیکینگ و رایتینگ آزمون آیلتس، آوریل ۲۰۱۹، کانادا ارائه شده است: Speaking: -Part 1: – What do you do? …

نمونه آزمون آیلتس، آوریل ۲۰۱۹، امریکا

نمونه آزمون آیلتس، آوریل ۲۰۱۹، امریکا در این صفحه، دو بخش اسپیکینگ و رایتینگ آزمون آیلتس، آوریل ۲۰۱۹، امریکا ارائه شده است: Speaking: -Part 1: – What do you do? …

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس رضا

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس رضا تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس رضا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: اردیبهشت ۹۸ Task 1 You ordered a book online …

نمونه سوال تسک ۱ رایتینگ آیلتس (نمودار) همراه با پاسخ

نمونه سوال تسک ۱ رایتینگ آیلتس (نمودار) همراه با پاسخ در این بخش نمونه سوال تسک ۱ رایتینگ آیلتس را به همراه پاسخ آن برای شما فراهم ساخته ایم: Task …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس رضا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس رضا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس رضا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: فروردین ۹۸ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Do you …

نمونه سوال تسک ۱ رایتینگ آیلتس (جدول) همراه با پاسخ

نمونه سوال تسک ۱ رایتینگ آیلتس (جدول) همراه با پاسخ در این بخش نمونه سوال تسک ۱ رایتینگ آیلتس را به همراه پاسخ آن برای شما فراهم ساخته ایم: Task …

نمونه سوال تسک ۱ رایتینگ آیلتس (نمودار) همراه با پاسخ

نمونه سوال تسک ۱ رایتینگ آیلتس (نمودار) همراه با پاسخ در این بخش نمونه سوال تسک ۱ رایتینگ آیلتس را به همراه پاسخ آن برای شما فراهم ساخته ایم: Task …

سوالات اخیر آزمون رایتینگ آیلتس – مارچ ۲۰۱۹

سوالات اخیر آزمون رایتینگ آیلتس – مارچ ۲۰۱۹ آشنایی با سوالات مطرح شده در آزمون های آیلتس یکی از راه های موفقیت در این آزمون است. در این بخش سوالات …

سوالات اخیر آزمون اسپیکینگ آیلتس – مارچ ۲۰۱۹

سوالات اخیر آزمون اسپیکینگ آیلتس – مارچ ۲۰۱۹ در این بخش چند سوال مطرح شده در آزمون اسپیکینگ آیلتس – مارچ ۲۰۱۹ را برای شما فراهم کرده ایم:   Interview …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس دینا

تجربه‌ ی آزمون اسپیکینگ آیلتس دینا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس دینا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: اسفند ۹۷ Interview – Where do you live? …

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس مهدیس

تجربه‌ ی آزمون رایتینگ آیلتس مهدیس تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس مهدیس ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: اسفند ۹۷ Task 2 The use of cell …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهدیس

تجربه‌ ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهدیس تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهدیس ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱ فروردین ۹۸ Interview – What’s the weather …

آزمون اسپیکینگ آیلتس، فوریه ۲۰۱۹، استرالیا

آزمون اسپیکینگ آیلتس، فوریه ۲۰۱۹، استرالیا در این صفحه، دو بخش ریدینگ و رایتینگ آزمون اخیر اسپیکینگ آیلتس، فوریه ۲۰۱۹، استرالیا ارائه شده است: Reading: -Passage 1: History of Potatoes, …

سوالات اخیر آزمون اسپیکینگ آیلتس – فوریه ۲۰۱۹

سوالات اخیر آزمون اسپیکینگ آیلتس – فوریه ۲۰۱۹ در این بخش چند سوال مطرح شده در آزمون اسپیکینگ آیلتس – فوریه ۲۰۱۹ را برای شما فراهم کرده ایم:   Interview …

نمونه سوال کامل اسپیکینگ آزمون تافل (بخش دوم)

نمونه سوال کامل اسپیکینگ آزمون تافل (بخش دوم) در اینجا بخش اول یک نمونه آزمون اسپیکینگ تافل را مطرح کردیم. در این مقاله می توانید قسمت دوم این اسپیکینگ آزمون …

نمونه سوال کامل اسپیکینگ آزمون تافل (بخش اول)

نمونه سوال کامل اسپیکینگ آزمون تافل (بخش اول) در این مقاله قصد داریم یک نمونه ی کامل از بخش اسپیکینگ آزمون تافل را ارائه کنیم. بخش اسپیکینگ آزمون تافل از …

سوالات اخیر آزمون رایتینگ آیلتس – فوریه ۲۰۱۹

سوالات اخیر آزمون رایتینگ آیلتس – فوریه ۲۰۱۹ آشنایی با سوالات مطرح شده در آزمون های آیلتس یکی از راه های موفقیت در این آزمون است. در این بخش سوالات …

موضوعات احتمالی کیو کارد ؛ ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹ (بخش دوم)

موضوعات احتمالی کیو کارد ؛ ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹ (بخش دوم) دراین بخش موضوعات احتمالی کیو کارد در ابتدای سال ۲۰۱۹ ارائه شده است. این موضوعات از آزمون های اخیری …

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس فاطمه

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس فاطمه تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس فاطمه ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۷ آذر ۹۷   Task 1 You work for …

موضوعات احتمالی کیو کارد ؛ ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹ (بخش اول)

موضوعات احتمالی کیو کارد ؛ ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹ (بخش اول) دراین بخش موضوعات احتمالی کیو کارد در ابتدای سال ۲۰۱۹ ارائه شده است. این موضوعات از آزمون های اخیری …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فاطمه

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فاطمه تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فاطمه ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۸ اسفند ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Interview – Do …

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس: Library

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس: Library یکی از مسائل مهم در بخش رایتینگ آزمون آیلتس آشنایی نسبی با موضوعات مطرح شده می باشد. گاهی ممکن است آزمون‌دهنده تسلط قابل‌قبولی در رایتینگ …

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس: Poisonous Plant

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس: Poisonous Plant کی از مسائل مهم در بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس آشنایی نسبی با موضوعات مطرح شده می باشد. گاهی ممکن است آزمون‌دهنده تسلط قابل‌قبولی در …

سوالات اخیر آزمون رایتینگ آیلتس – ژانویه ۲۰۱۹

سوالات اخیر آزمون رایتینگ آیلتس – ژانویه ۲۰۱۹ آشنایی با سوالات مطرح شده در آزمون های آیلتس یکی از راه های موفقیت در این آزمون است. در این بخش سوالات …

سه نمونه سوال رایتینگ تافل ۲۰۱۸ همراه با پاسخ

سه نمونه سوال رایتینگ تافل ۲۰۱۸ اهمیت آشنایی با سبک سوالات آزمون های تافل و آیلتس پیش از شرکت در آزمون بر کسی پوشیده نیست. در این صفحه، قصد داریم …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس آرزو ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۹ دی ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Interview – What do you …

آزمون رایتینگ آیلتس نازنین

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس نازنین تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس نازنین ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۴ آذر ۹۷ Task 2 Some people are very interested …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۵ آذر ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Where do/did …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۰ آذر ۹۷ ممتحن: خانم اکبری  Interview – How much water …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس علیرضا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس علیرضا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس علیرضا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: پروشات تاریخ آزمون: ۱۹ آذر ۹۷ Interview – Where do you live? – …

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس زهرا ؛ ۱۷ آذر ۹۷

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس زهرا تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس زهرا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۷ آذر ۹۷ Task 2 Nowadays, we are living in …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مجتبی

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مجتبی تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مجتبی ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۸ آذر ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Interview – Do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس زهرا ؛ ۱۳ آذر ۹۷

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس زهرا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس زهرا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۳ آذر ۹۷ ممتحن: آقای طباطبایی Interview – Are you a …

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس محسن

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس محسن تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس محسن ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۰ آذر ۹۷ Task 2 Shopping is the favorite pastime …

تجربه‌ی آزمون تافل یلدا

تجربه‌ی آزمون تافل یلدا از زبان آموزان درخت جاويدان مركز آزمون: امیربهادر تاريخ آزمون: ۹ آذر ۹۷ نظر یلدا در مورد مركز سنجش: It was not even comparable to Marefat …

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس مینا

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس مینا تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس مینا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: آبان ۹۷ Task 2 Some people think that family life …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مینا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مینا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مینا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۸ آبان ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Interview – Are you a …

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس حسن

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس حسن تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس حسن ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: آبان ۹۷ Task 2 Major companies use sports events to …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس حسن

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس حسن تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس حسن ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: آبان ۹۷ Interview – Where do you live? – Do you like …

تجربه‌ی آزمون کتبی آیلتس زهرا

تجربه‌ی آزمون کتبی آیلتس زهرا تجربه‌ی آزمون کتبی آیلتس زهرا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۰ آبان ۹۷ Writing Task 1: You are disturbed by …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس زهرا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس زهرا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس زهرا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۷ آبان ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Where do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس سمیرا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس سمیرا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس سمیرا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۹ مهر ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Cue Card Talk about …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نسیم

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نسیم تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نسیم ، از اعضای محترم کانال تلگرام درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۶ مهر ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Interview – Do …

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس فرزاد

تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس فرزاد تجربه‌ی آزمون رایتینگ آیلتس فرزاد ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۱ مهر ۹۷   Task 1 A line graph that …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فرزاد

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فرزاد تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فرزاد ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۷ مهر ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – When do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهرداد

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهرداد تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس مهرداد ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۶ مهر ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Do you …

تجربه‌ی آزمون آیلتس روح الله

تجربه‌ی آزمون آیلتس روح الله تجربه‌ی آزمون آیلتس روح الله ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: مهر ۹۷ Cue Card Describe a comic actor who is …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس یاسین

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس یاسین تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس یاسین ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: مرداد ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Do you usually …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نگین

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نگین تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس نگین ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۹ شهریور ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Interview – What’s your …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس پویا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس پویا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس پویا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۲ شهریور ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Interview – What’s your …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس محمد

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس محمد تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس محمد ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۱ شهریور ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Interview – Do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس سبا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس سبا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس سبا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۳۰ مرداد ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Interview Where do you …

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس شیوا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس شیوا تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس شیوا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۹ مرداد ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Cue Card A …

تجربه مجدد آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم

تجربه مجدد آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم ، از زبان آموزان درخت جاویدان   محل آزمون: کانادا تاریخ آزمون: ۲۷ مرداد ۹۷ Cue Card Describe a friend of yours who likes to …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس دنیا

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس ۲۰۱۸ تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس دنیا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۸ مرداد ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Part 1 – Do …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس فهیم ، از زبان آموزان درخت جاویدان   محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱ مرداد ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Part 1:  After greeting, he asked me about …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس صالح

تجربه‌ی آزمون اسپیکینگ آیلتس صالح ، از زبان آموزان درخت جاویدان   محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۱۰ تیر ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Part 1: Do you live far from …

تجربه آزمون کتبی آیلتس محمدرضا

تجربه آزمون کتبی آیلتس محمدرضا، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: تیر ۹۷   #essay topic: Some people think that man-made Zoos should not exist in …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس محمدرضا

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس محمدرضا ، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: ۲۸ خرداد ۹۷ ممتحن: خانم شریعتی Part 1: Do you live far from here? …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس فاطمه

تجربه آزمون آیلتس بخش اسپیکینگ فاطمه، از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: خرداد ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Part 1: ?How often do you read a newspaper …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس هدیه

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس هدیه – از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: خرداد ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Part 1: Are advertisements important? Do you watch advertisements …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس بامداد

تجربه آزمون آیلتس بامداد در بخش اسپیکینگ؛ از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: اردیبهشت ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Part 1: Are advertisements important? Do you watch …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس صالح

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس صالح از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: اردیبهشت ۹۷ ممتحن: آقای مطهری Cue Card ♦ Part 1: Did you use to save …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس طاها

تجربه آزمون آیلتس طاها در بخش اسپیکینگ ؛ از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: اردیبهشت ۹۷ ممتحن: خانم لیلا معتمد Part 1: Music ۱. Do you …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس حسین

تجربه آزمون آیلتس حسین در بخش اسپیکینگ؛ یکی از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: اردیبهشت ۹۷ ممتحن: خانم صمدیان Cue Card ♦ Speaking Part 2: Ideal …

تجربه آزمون کتبی آیلتس عرفان

تجربه آزمون کتبی آیلتس عرفان یکی از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: اسفند ۹۶ IELTS WRITING TASK 2: Robots’ benefits and drawbacks to human society Some …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس عرفان

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس عرفان یکی از زبان آموزان درخت جاویدان محل آزمون: ایرسافام تاریخ آزمون: اسفند ۹۶ ممتحن: رضا تصويري ♦ Cue Card Talk about a situation when you …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس رسول

تجربه آزمون آیلتس رسول در بخش آیلتس اسپیکینگ ممتحن: خانم شريعتي تاريخ آزمون : ٢١ اسفند ممتحن: رضا تصويري مركز آزمون: ايرسافام ♦ Part 1 Topics were about: using cellphones …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس فرزاد

تجربه آزمون آیلتس فرزاد در بخش آیلتس اسپیکینگ محل آزمون: ایرسافام، اسفند ۹۶  Cue Card Explain a rule in your school you agree/disagree What was it? How did you feel …

تجربه آزمون رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس زهرا

تجربه آزمون رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس زهرا بخش كتبي: مركز آزمون : ايرسافام تاريخ آزمون : ٢١ بهمن ٩٦ سلام آقای هوشیار من امروز آزمون دادم و تموم شد. عملکردم …

تجربه رایتینگ آیلتس بهاره

تجربه رایتینگ آیلتس بهاره تاریخ: شنبه ۲۳ دی   مرکز آزمون: ایرسافام سلام آقای هوشیار. امروز امتحان آیلتس تموم شد.رایتینگ task 2 موضوع خوبی بود، این که تولیدکننده ها برای …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس بهاره

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس بهاره Talk about your favorite season in your country. You should say: what it is and when it comes Why you like it Changes that happen …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس بهاران

تجربه آزمون آیلتس بهاران در بخش آیلتس اسپیکینگ Describe a family event you are looking forward to. You should say: what the event is where it will be held what …

تجربه آزمون تافل امیر حسین از زبان آموزان درخت جاويدان

تجربه آزمون تافل دانيال از زبان آموزان درخت جاويدان مركز آزمون: GEMS تاريخ آزمون: ٢٦ آذر ٩٦   آزمون من، در مرکز GEMS تهران بود. برخلاف چیزی که اکثراً توی تلگرام …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس رضا

تجربه آزمون آیلتس رضا در بخش آیلتس اسپیکینگ محل آزمون: عصر دین دانش، آذر ۹۶ ♦ Cue Card Describe a plant grown in your country. You should say: what the plant …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس نازنین

باسلام و احترام امروز آزمون اسپيكينگ ايلتس رو در مركز ايرسافام دادم ۱: در مورد اينكه چه training هايي رو برا كارت گذروندي و در اينده چيا لازم داري كه …

تجربه آزمون تافل دانيال از زبان آموزان درخت جاويدان

تجربه آزمون تافل دانيال از زبان آموزان درخت جاويدان مركز آزمون: سنجش تاريخ آزمون: ٢١ آبان   نظر دانيال در مورد آزمون: Hi Mr houshyar My test was today at …

تجربه آیلتس اسپیکینگ و رایتینگ المیرا

تجربه آزمون آیلتس المیرا از زبان آموزان درخت جاویدان در بخش آیلتس اسپیکینگ مركز آزمون: ایرسافام، آبان ماه ٩٦ ممتحن :تینا صمدیان ♦ Cue Card Describe a lesson that you taught. …

تجربه آیلتس اسپیکینگ و رایتینگ سینا

تجربه آزمون آیلتس سینا از زبان آموزان درخت جاویدان در بخش آیلتس اسپیکینگ مركز آزمون: پروشات، آبان ماه ٩٦ ♦ Cue Card Describe a drama TV series which you enjoy watching. …

تجربه آزمون آیلتس اسپیکینگ و رایتینگ محسن

تجربه آزمون آیلتس محسن از زبان آموزان درخت جاویدان در بخش آیلتس اسپیکینگ و رایتینگ مركز آزمون: ايرسافام، آبان ماه ٩٦ ♦ Cue Card Describe a product you bought and felt …

تجربه آیلتس اسپیکینگ فرانه

تجربه آزمون آیلتس فرانه از زبان آموزان درخت جاویدان در بخش آیلتس اسپیکینگ مركز آزمون: ايرسافام، شنبه ٢٩ مهر ماه ٩٦ ممتحن: آقاي مطهري Part 1 In the first part …

تجربه آزمون تافل محمد رضا

تجربه آزمون تافل محمد رضا از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان   مركز آزمون: سنجش تاريخ آزمون: ۲ مهر   در رابطه ي با مركز سنجش اولش براي check in …

تجربه آیلتس اسپیکینگ بامداد

تجربه آزمون بامداد یکی از زبان‌ آموزان موسسه درخت جاویدان در بخش آیلتس اسپیکینگ مرکز آزمون: ایرسافام     💎 Part 1 What is your name? Do you work or study? …

تجربه آیلتس اسپیکینگ فراز

 تجربه آزمون فراز یکی از زبان‌ آموزان موسسه درخت جاویدان در بخش آیلتس اسپیکینگ 🔹مرکز آزمون: ایرسافام- ۴ سپتامبر ۲۰۱۷   💎 Interview What is your full name? Can I see …

تجربه آزمون آیلتس احسان .ب

 تجربه آیلتس احسان .ب یکی از زبان‌ آموزان موسسه درخت جاویدان 🔹 مرکز آزمون : ایرسافام سپتامبر ۲۰۱۷     💎 Writing The essay question was: some people believe that children do …

تجربه آزمون آیلتس اسپیکینگ آلا

 تجربه آزمون آلا یکی از زبان‌ آموزان موسسه درخت جاویدان در بخش آیلتس اسپیکینگ   🔹سلام آقای هوشیار. من امروز صبح ایرسافام امتحان اسپیکینگ دادم. اسم ممتحن یادم نیست، فکر …

تجربه آزمون آیلتس اسپیکینگ لاله

تجربه آزمون آیلتس لاله از زبان آموزان درخت جاویدان در بخش آیلتس اسپیکینگ 🔹مرکز آزمون: ایرسافام ، ۲۵ جولای ۲۰۱۷  Part 1 💎 ?what is your full name ?can I see …

تجربه آزمون آيلتس رضا .ش

تجربه آزمون آيلتس رضا .ش از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان   ? مرکز آزمون: ایرسافام ممتحن من آقایی نادر … یا … نادری بود که اوایل مصاحبه یکمی بد اخلاق و خیلی جدی …

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ فرزانه .ح

تجربه آزمون اسپيكينگ آيلتس فرزانه .ح از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان   ? مرکز آزمون: ایرسافام سلام اقای هوشیار،دیروز ۱۱جولای ۲۰۱۷ من امتحان اسپیکینک دادم، ممتحنم خانوم تینا صمدیان بود و همه چی …

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ رضا .ک

تجربه آزمون اسپيكينگ آيلتس رضا .ک از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان   ?مرکز آزمون: ایرسافام    Interview  ? ?What is your full name ?Can i see you passport ?Do you …

تجربه دوم آزمون آيلتس فرین

تجربه دوم آزمون آيلتس فرین از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان   آزمون گيرنده خانم تينا صمديان بودن، خيلى خوشرو بودن و خوش برخورد بودن. سؤالات رو تا جايى كه در ذهنم …

تجربه آزمون آيلتس احسان .ص

  تجربه آزمون آيلتس احسان .ص از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان   من امروز امتحان اسپیکینگ رو دادم، آزمون گیرنده ی من خانم تانیا صمدیان بودن. سوالها رو تا اونجایی …

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ فرین

تجربه آزمون اسپيكينگ آيلتس فرین از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان   ? عذرخواهى مى كنم چون خيلى وقته گذشته تك تكشون خاطرم نيست و ببخشيد كه فارسى مى نويسم چون دقيقا يادم نيست …

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ صنم

تجربه آزمون اسپيكينگ آيلتس صنم از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان   ? من امروز امتحان speaking دادم، با خانم تينا صمديان Part 1 ? ?Do you live in a house or an apartment- …

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ احسان

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ احسان از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ?مركز آزمون: ايرسافام ?با سلام و احترام من امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۶  امتحان اسپیکینگ رو ی توی مرکز ایرسافام …

تجربه آزمون آيلتس امين

تجربه آزمون آيلتس جنرال امين از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ?مركز آزمون: ايرسافام ?تاريخ آزمون: ٣٠ مرداد سال ٩٥ سلام امروز امتحانم رو تو موسسه ايرسافام دادم، هتل استقلال …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس امين

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس امين از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ?مركز آزمون: ايرسافام ?تاريخ آزمون: شنبه ٢٣ مرداد سال ٩٥ Part 1 ? ?What is your name- ?Your job- ?Do …

تجربه آزمون اسپيكينگ آيلتس الهام

تجربه آزمون اسپيكينگ آيلتس الهام از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ?مركز آزمون: ايرسافام ?تاريخ: شنبه ١٦ مرداد ٩٥ Part 1 ✅ ?Where are you from- ?Do you study or work- …

تجربه آزمون تافل محمد

تجربه آزمون تافل محمد از زبان آموزان موسسه درخت جاویدان ?مرکز آزمون عالیان ?تاریخ آزمون: ۱۳ آگوست من ۱۳ آگوست، در دانشگاه علمی کاربردی عالیان تافل داشتم. در مورد خود …

تجربه آزمون تافل علي

تجربه آزمون تافل علي از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ?مركز آزمون: سنجش ?تاريخ آزمون: ٢٦آگوست من ۲۶ August در سازمان سنجش امتحان داشتم. ?چهار تا Reading داشت: ۱- درباره …

تجربه آزمون اسپيكينگ آيلتس زهرا

تجربه آزمون اسپيكينگ آيلتس زهرا از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ?مركز آزمون:ايرسافام Part 1 ? ?Do you live in a flat or apartment- ?What does it look like- ?Where can …

تجربه آزمون آيلتس زهره

تجربه آزمون آيلتس زهره از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ?مركز آزمون ايرسافام ?٥ سپتامبر Speaking ?  Part 1✅ ?Tell me your full name- ?Do you work or study- ?What will …

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس زهره

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس زهره از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ?مركز آزمون: ايرسافام ?تاريخ آزمون: شنبه ٢٣ مرداد سال ٩٥ Part 1? .Tell me your full name- ?Do you …

تجربه ی آزمون اسپيكينگ آیلتس مليحه

تجربه ی آزمون اسپيكينگ آیلتس مليحه از زبان آموزان درخت جاویدان ممتحن: خانم شريعتي مركز آزمون : ايرسافام تاريخ آزمون: ١٣ ژوئن ٢٠١٦ :Hi Mr. Houshyar, hereby you can find my …

تجربه ی آزمون آیلتس ياسمن

IELTS exam 21 May 2016 تجربه ی آزمون آیلتس ياسمن، یکی از زبان آموزان ما در موسسه درخت جاویدان ?listening: 8.5 ? reading:7.5 ? writing: 7 ? speaking: 7.5 ?Band score:7.5 ?در …

تجربه ی آزمون آیلتس سایه

IELTS exam 21 May 2016 تجربه ی آزمون آیلتس سایه از زبان آموزان درخت جاویدان ?سلام نتایج امتحان آیلتسم را دریافت کرده ام: you can find your results as below: …

تجربه آزمون تافل مهدي

تجربه آزمون تافل مهدي از زبان آموزان درخت جاويدان ? مركز آزمون: امير بهادر در تاریخ شنبه ۹۵/۳/۱ سلام چندتا مطلب بود، گفتم شاید به دردتون بخوره: – ⚠️در مورد پاسپورت …

تجربه اسپیکینگ آیلتس یاسمن

 IELTS exam 15 May 2016  تجربه اسپیکینگ آیلتس یاسمن، یکی از زبان آموزان درخت جاویدان ? Speaking  First part? ?What’s your name- ?Do you work or study- ?Do you prefer to work …

تجربه ی آزمون آیلتس الهه

? IELTS exam 16 April 2016 ? تجربه ی آزمون آیلتس الهه یکی از زبان آموزان درخت جاویدان ? Speaking  Part one? ? What is your full name- ? Where do you come from- …

تجربه آزمون آيلتس رضا

‎تجربه آزمون آيلتس رضا از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان سلام آقای هوشیار  من امروز امتحان اسپیکینگ توی ایرسافام با یه آقایی به نام نامور دادم. عین سوالات یادم نموند. …

تجربه آزمون آيلتس هانيه

تجربه آزمون آيلتس هانيه از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ‎تجربه آزمون آيلتس: من امروز امتحان اسپیکینگ در موسسه ایرسافام دادم ممتحنم اقای مافی بودند که وسط صحبتم رو چندبار قطع کردند …

تجربه آزمون تافل فريماه

 تجربه آزمون تافل فريماه از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان تجربه آزمون: ? سلام آقای هوشیار من آزمونم رو ۱۴ خرداد دادم، ۳ Jun. ? اول درباره محیط خود مرکز سنجش بگم …

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ سودابه

 تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ سودابه از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ? مركز آزمون : ايرسافام سلام امیدوارم خوب باشید. من امروز امتحان دادم، از زحمات شما سپاسگزارم ممتحن من فکر …

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ علي

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ علي از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ? مركز آزمون: ايرسافام ? Introduce yourself .Describe the city you live now- ?The availability of transportation system in your …

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ یکی از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ? مركز آزمون: ايرسافام ? بخش اسپيكينگ Introduce yourself ?Describe the place you live now- ?The availability of transportation system in the place …

تجربه آزمون تافل طليعه

تجربه آزمون تافل طليعه از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ? مركز آزمون: سنجش ? تو قسمت اسپیکینگ سوال اول راجع به ورزش و کارهای مفید پیشنهادی برای سلامتی به …

تجربه آزمون تافل ثمين

 تجربه آزمون تافل ثمين از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ? مركز آزمون: امير بهادر ? من امروز ۱۰ سپتامبر ساعت ۹ امیربهادر آزمون داشتم. ریدینگ ها سخت بودن در حد سخت …

تجربه آزمون آيلتس شايان

تجربه آزمون آيلتس شايان از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان  ? تاریخ آزمون: ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶  ? من ۲۶ نوامبر آزمون کتبی IELTS UKVI داشتم در موسسه ایرسافام و برخورد همه خیلی خوب …

تجربه آزمون آيلتس سعيده

تجربه آزمون آيلتس سعيده از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان    ? تاریخ آزمون اسپیکینگ: ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶  ممتحن من یه آقایی بودند فوق العاده خوش برخورد و اصلا حین صحبت قطعم …

تجربه آزمون تافل ماندانا از زبان آموزان درخت جاويدان

تجربه آزمون تافل ماندانا از زبان آموزان درخت جاويدان ?مركز آزمون: علامه سخن ?تاريخ آزمون: ١١ مارس ٢٠١٦ سلام آقاى هوشيار آزمونم نسبتا خوب بود مركز آزمون علامه سخن خيلى …

تجربه آزمون آيلتس دنا

🔵 تجربه آزمون آيلتس دنا از زبان موسسه درخت جاويدان مركز آزمون: ايرسافام من الان اسپيكنگ امتحان دادم به نظرم خوب بود و سؤال ها همون آخرين سري سوالايي بود كه …

تجربه آزمون آيلتس مارال

? تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ مارال از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان ? مركز آزمون: ايرسافام  ?Part 1 ?What is your name- ?Where are you from- ?Do you work or …

تجربه آزمون تافل سارا

تجربه آزمون تافل سارا ? مركز آزمون: امیربهادر ? تاريخ آزمون: ۱۱ نوامبر ? Reading Chocolate history- Tectonic plate movements and its roles in species diversity- Coral reefs and their …

تجربه آزمون تافل مرضيه

تجربه آزمون تافل مرضيه از زبان آموزان درخت جاويدان ♦️ سلام آقای هوشیار. من دیروز امتحان دادم. مرکز آزمون که امیربهادر بود خیلی خوب بود. ♦️خوشبختانه listening برای من long …